k-identity -Kyoto-

2004/10/29[Fri.] - 2004/11/27[Sat.]
Reception; 2004/10/29[Fri.]
MORI YU GALLERY KYOTO

k-identity -Kyoto- ; Photo1
k-identity -Kyoto- ; Photo2