Yuriko Sasaoka, Yusuke Taninaka Exhibition

2020/08/30[Sun.] - 2020/09/13[Sun.]
Reception; 2020/08/30[Sun.]
MORI YU GALLERY KYOTO

Yuriko Sasaoka, Yusuke Taninaka Exhibition ; Photo1