Permanent exhibition

2022/07/24[Sun.] - 2022/08/11[Thu.]
Reception; 2022/07/24[Sun.]
MORI YU GALLERY KYOTO

Aki Kuroda / Yasuhiro Fujiwara / Hitoshi Koyanagi

closed on Mon and Tue, National Holidays, Aug.6,7