zettai ishitsu-teki jikodouitsu -atarashiki heimen-

2008/10/18[Sat.] - 2008/11/07[Fri.]
Reception; 2008/10/18[Sat.] 18:00
MORI YU GALLERY TOKYO

zettai ishitsu-teki jikodouitsu -atarashiki heimen- ; Photo1
zettai ishitsu-teki jikodouitsu -atarashiki heimen- ; Photo2
zettai ishitsu-teki jikodouitsu -atarashiki heimen- ; Photo3
zettai ishitsu-teki jikodouitsu -atarashiki heimen- ; Photo4
zettai ishitsu-teki jikodouitsu -atarashiki heimen- ; Photo5
zettai ishitsu-teki jikodouitsu -atarashiki heimen- ; Photo6
zettai ishitsu-teki jikodouitsu -atarashiki heimen- ; Photo7
zettai ishitsu-teki jikodouitsu -atarashiki heimen- ; Photo8

"Paramodel
Takaho Inoue
Man Katano
Koji Nishimatsu "