MORI YU GALLERY

EXHIBITION

Calendar | Exhibition history

KYOTONow Showing

[UNDULATIONISM Ⅴ]

2017/10/06[Fri.] - 2017/10/22[Sun.]
Reception; 2017/10/06(金) 18:00-21:00
MORI YU GALLERY KYOTO

Hitoshi Koyanagi, Manavu Muragishi, Nobuhiro Hanaoka, Ryuichiro Ando,Eri Shitara, Masayuki Kawai, Reika Nakayama, Man Katano, Yusuke Nakano/paramoderl, Yasuhiro Fujiwara, Aki Kuroda

KYOTONext exhibition


[Hitoshi Koyanagi Solo exhibition(1F)/
Reika Nakayama"Out of"(2F) ]

2017/10/28[Sat.] - 2017/12/03[Sun.]
Reception; 2017/10/28(土) 18:00-20:00
MORI YU GALLERY KYOTO

Follow us :

  • Facebook

Language :

Japanese version