MORI YU GALLERY

EXHIBITION

Calendar | Exhibition history

KYOTONow Showing

[Permanent Exhibition]

2018/04/14[Sat.] - 2018/06/03[Sun.]
Reception;
MORI YU GALLERY KYOTO

Masayuki KAWAI Kentaro TAKI Shuhei NISHIYAMA Ryota HAMASAKI Hitoshi KOYANAGI
Nobuhiro HANAOKA Reika NAKAYAMA Manavu MURAGISHI Yasuhiro FUJIWARA Hideyuki IGARASHI Aki KURODA

Closed on Mon and Tue, 4/29(sun) - 5/5(sat)

KYOTONext exhibition

Manavu Muragishi [Manavu Muragishi soloexhibition]

2018/06/09[Sat.] - 2018/07/08[Sun.]
Reception;
MORI YU GALLERY KYOTO

Follow us :

  • Facebook

Language :

Japanese version